Trygghet för alla parter

Konsulter inom alkohol/drog- och läkemedelsproblematik

Vi riktar oss till arbetsgivare kring alkohol, drog, läkemedel- och spelproblematik hos anställda och de konsekvenser som blir för arbetskamrater och anhöriga.

Vårt motto är att ni som arbetsgivare snabbt får hjälp med gedigen coachning, handledning och utbildning om hur man på ett bra sätt kan möta dessa problem. Vi prioriterar personligt engagemang, service, resultatfokus och er delaktighet i hela processen.

A-gruppen är rikstäckande

- Utbildade terapeuter inom alkohol, drog, läkemedel- och spelproblematik
- Läkare, sjuksköterskor och casemanagers,
- Specialister inom kost och motion


Informationsfilm A-gruppen

A-gruppen arbetar proaktivt

Vilket leder till:

-Minskade risker för felaktiga beslut och oetiska handlingar, som kan skada förtroendet för företaget
-Mindre mänskligt lidande och fler räddade liv
-Sänkta kostnader för företaget
-Ökad trivsel för medarbetare och bättre fungerande arbetsgrupper
-Ökad medvetenhet och kunskap

Facebook Twitter Instagram Podcast

Kontakta oss:

Du kontaktar oss enklast genom att ringa till oss (vardagar 8-17) eller skicka ett email så återkommer vi till er snarast! Tveka inte på att höra av dig, vi svarar gärna på frågor om hur vi arbetar samt frågor gällande alkohol/drog- och läkemedelsproblematik.

Telefon: 072 - 733 69 36
Email: info@a-gruppensverige.se